Tukkukauppa

Tukkukauppa on alana hyvin ERP-keskeinen. Mitään ei tapahdu ilman, että se kirjataan ERP:n. Oli kyse osto- tai myyntilaskuista, varastotietojen hallinnasta, tuotetietojen hallinta ja muutokset sekä laskutus. Tukkukaupassa tehtävä työ muodostuu tyypillisesti suurelta osin näiden toimintojen ympärille ja niihin liittyy yleensä tiedon kirjaamista käsin. Verrattuna kuluttajakauppaan, tukkukauppa on perinteisesti ollut prosessikeskeistä, ei asiakaskeskeistä.

Asiakkaiden odotukset ovat kuitenkin muuttuneet, joka on johtanut siihen, että myös tukkukaupassa on miettivä keinoja, joilla asiakkaan kokemusta kyetään parantamaan ja omaa toimintaa tehostamaan.

Älykkään automaation avulla näihin vaatimuksiin kyetään vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti, ilman, että yrityksen keskeisiin järjestelmiin tarvitsee tehdä muutoksia. Asiakkaalle kyetään tarjoamaan joustavampia ja nopeampia tapoja tilata tuotteita ilman, että yrityksen työntekijät ylikuormittuvat. Tilauksiin liittyvä dokumentaatio kyetään luomaan automaattisesti. Osto- ja myyntilaskujen käsittely voidaan automatisoida, ja ERP:n sekä laskutuksen väliltä kyetään poistamaan käsin tehtävät työvaiheet.

Älykkään automaation avulla tarjoamme keinot tuoda asiakaslähtöisyyden tukkukaupan alalle sekä suoraviivaistamaan yrityksen keskeiset liiketoimintaprosessit.

Derobia tarjoaa tukkukaupan asiakkaille useita ratkaisuja älykkään automaation tueksi. Toimimme useiden ERP-järjestelmien kanssa ja tuemme yrityksesi tarvittavia prosesseja. Teemme parhaillaan yhteistyötä olemassa olevien tukkukaupan toimijoiden kanssa ja olemme onnistuneesti auttaneet heidän yrityksiään integroimalla prosessit tehokkaammiksi älykkäiden automaatioratkaisujen ja henkilöstön työtapojen kanssa.

Case tekninen tukkukauppa

Lue lisää >

Case Sonae

Lue lisää case Sonaesta