Prosessien hallinta

Tehosta prosesseja älykkäämmin.

Derobia tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden automatisoida liiketoimintaprosesseja, jotka ovat hyvin muuttuvia, arvaamattomia, löysästi rakenteellisia ja muutoksille alttiita. Prosessien hallintaominaisuuksiemme avulla organisaatiot voivat dynaamisesti luoda ja seurata työnkulkuja, joita tarvitaan nopeasti muuttuvien ja tapauskohtaisten vaatimusten täyttämiseksi. Dynaamisella prosessien hallintaratkaisun avulla voit hallita ennakoimattomia liiketoimintaprosesseja palvelun ja tulosten parantamiseksi. Tämä mahdollistaa tehostetun päätöksenteon, yksinkertaistetun poikkeusten käsittelyn ja tehokkaan ongelmanratkaisun.

Prosessien hallinnan ominaisuuksia:

  • Ihmisten ja prosessien integrointi
  • Toimialakohtaiset toimintakyvyt prosesseille, joilla on yksilöllisiä tehtäviä, kuten päätöksenteko- ja hyväksymisprosessit
  • Useiden yrityssovellusten hallinta kerralla

 

Prosessien hallinta on älykkään automaatioalustan tärkeimpiä tekijöitä organisaatioille, jotka haluavat kehittää ja hallita digitaalista työvoimaa, jolla edistetään kasvua ja lisätään tuottoa. Organisaatiot voivat lisätä työvoimaa palkkaamatta uusia työntekijöitä ja antaa perinteisten työntekijöiden tehdä palkitsevampia töitä, jotka tuottavat enemmän arvoa. Asiakaspolut, kuten uuden asiakassuhteen aloittaminen, tilin avaaminen, korvaushakemusten käsittely ja palvelujen tarjoaminen kansalaisille, tulevat yksinkertaisemmiksi ja tehokkaammiksi.

 

Kofax TotalAgility

Kehitä ja käytä älykkäitä liiketoimintaprosesseja, jotka yksinkertaistavat kriittisiä, tietointensiivisiä asiakastapahtumia yhdellä skaalautuvalla alustalla.

 

Kofax Communications Manager

Osallista asiakkaita ja ole vuorovaikutuksessa heidän kanssaan heidän toivomallaan tavalla henkilökohtaisesti.

 

Muuta tärkeimpiä liiketoimintaprosesseja digitaalisesti.

AIIM Industry Watch -raportti

Form 429920153 to be rendered here.