Julkinen sektori

Anna julkisten palvelujen asiakkaille digitaalinen kokemus. Aloita tästä.

Julkisella sektorilla digitaalinen muutos on tapahtunut hitaasti vanhenevan ja eläköityvän työvoiman sekä budjettirajoitusten vuoksi. On myös ollut vaikeaa houkutella ja palkata uusia IT-osaajia. Kuitenkin kansalaiset odottavat yhä enemmän julkisen sektorin palvelevan heitä yksityissektorin tavoin. Paine pienentää kustannuksia ja muuttuvat lakisääteiset vaatimukset ajavat monia julkisia palveluja kohti digitaalista muutosta.

Julkisten palvelujen digitaalista muutosta vauhdittavat pääasiassa kustannus- ja budjettipaineet (38 %) sekä asiakkaiden/kansalaisten vaatimukset (37 %). – The Journey to Government’s Digital Transformation, Deloitte University Press

Vastaa nykyajan haasteisiin paperittomalla tietojenkäsittelyllä, jossa ei tarvita manuaalisia prosesseja. Se tuottaa maailmanluokan julkisia palveluja, parantaa asioiden hallintaa ja tehostaa toimintaa. Samalla kustannukset pienenevät ja palvelut paranevat.

Derobia auttaa muun muassa Helsingin kaupunkia parantamaan palvelujaan älykkäällä automaatiolla. Prosesseja on syytä parantaa esimerkiksi silloin, jos niissä tarvitaan paljon manuaalista työtä, jos dokumentteja siirretään käsin ja jos eri yksiköiden välillä täytyy siirtää tietoja järjestelmästä toiseen. Derobia voi auttaa tehostamaan toimintaa monin tavoin älykkäällä automaatiolla.

Oletko valmis tehostamaan virastosi digitaalista muutosta? Aloitetaan.

Asiakassuhteen aloittaminen julkisissa palveluissa

Hakuprosessit, kuten sosiaaliavustusten hakuprosessit, ovat tärkein julkisten palvelujen osa. Hakuprosessien automatisointi yksinkertaistaa tietojen keräämistä ja käsittelyä julkisissa palveluissa. Voit olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa heidän haluamallaan tavalla, jolloin positiivinen ensivaikutelma jää pysyväksi.

Asianhallinta

Prosessien ja papereiden manuaalinen hoitaminen on hidasta, kallista ja virhealtista. Oletpa vastuussa julkisista avustusohjelmista, korvaushakemuksista tai oikeustapauksista, korvaa hitaat paperipohjaiset asianhallintatehtävät automatisoiduilla prosesseilla ja tee työntekijöille mahdolliseksi tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä nopeammin. Keskity asiakkaiden palvelemiseen, älä papereiden pyörittelyyn.

Monikanavainen asiakirjojen vastaanottaminen ja digitointi

Kun lajittelet ja manuaalisesti käsittelet saapuvia dokumentteja, kirjeitä ja yrityspostia, et voi palvella asiakkaitasi ja muu toiminta joutuu odottamaan. Tallenna ja luokittele dataa heti sen saapuessa käsin kirjoitettuina dokumentteina, fakseina ja sähköpostiviesteinä ja välitä valmiit tiedot nopeasti useisiin eri paikkoihin. Näin toimintakustannukset pienenevät ja toiminta tehostuu.

Case Palvelukeskus Helsinki

Lue lisää >