Valmistava teollisuus

Valmistava teollisuus on yksi moninaisimmista toimialoista, mitä tulee järjestelmiin, prosesseihin ja toimintoihin. Näistä syistä se onkin ollut perinteisesti hyvin tuotantokeskeinen toimiala. Asiakaskeskeisyys ja digitalisaation tarve on kuitenkin saapunut myös valmistavaan teollisuuteen ja ala on tämän vuoksi murroksessa.

Uusi ajattelutapa vaatii paljon muutoksia toimialalla, jossa erilliset liiketoimintaprosessit ja legacy-järjestelmien suuri määrä ovat tyypillisiä. Älykäs automaatio auttaa tuomaan toiminnot ja prosessit lähemmäs toisiaan sekä suoraviivaistamaan yrityksen back-office toiminnot. Älykkään automaation avulla on mahdollista rakentaa integraatioita järjestelmien ja prosessien välille tilaustenhallinnasta tuotantoon ja varaston- sekä toimitustenhallintaan. Riippumatta järjestelmistä itsestään tai siitä, tukevatko ne mitään rajapintoja.

Parhaimmillaan älykäs automaatio on jatkuva prosessi, joka mahdollistaa nopean ja jatkuvan liiketoiminnan tehostamisen ilman, että mitään olemassa olevia järjestelmiä tarvitsisi muuttaa.

Derobia tarjoaa useita ratkaisuja valmistavan teollisuuden asiakkaille älykkään automaation tukemiseksi. Automaation pitäisi saada data toimimaan yritykselle, ja valmistaville yrityksille se voi kattaa toiminnot koko organisaatiossa, mukaan lukien:

  • Tarjonnan ja kysynnän suunnittelu
  • Tilausten käsittelyt
  • Hinnoittelu ja hankinnat
  • Varaston seuranta ja hallinta
  • Sopimusten seuranta
  • Laskun, tarjousten ja sopimusten hallinta
  • Asiakastuki ja viestintä
  • Lakien ja säädösten noudattaminen
  • Ym.