Kaikki toimialat

Tehosta digitaalista muutosta — anna valta asiakkaillesi. Aloita tästä.

Aiemmin yritys menestyi, jossa sillä oli tunnettu brändi ja kilpailukykyinen tarjooma, joita markkinoitiin älykkäästi. Nykyään asiakaskokemus määrittää organisaatioiden menestyksen. Nykypäivän sivistyneillä, verkkopalveluja käyttävillä asiakkailla on vaikutusvaltaa eivätkä he epäröi siirtyä kilpailijan leiriin, jos prosessisi ovat manuaalisia, hitaita ja työläitä. Jotta voi pysyä kilpailukykyisenä ja kasvaa kestävästi, on automatisoitava, yksinkertaistettava ja nopeutettava sekä asiakastapahtumia, kuten asiakassuhteen aloittamista ja heidän asioidensa hoitoa, että taustatoimintoja, kuten talousprosesseja ja määräysten noudattamista.

Yli 25 000 organisaatiota käyttää digitalisointiin ja asiakaspolun yksinkertaistamiseen yhtenäistä Kofaxin alustaa.

Yhdistä yrityksesi kaikki toiminnot verkkoon niin, että tiedot ovat helposti saatavilla ja prosessit toimivat automaattisesti. Näin parannat asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia ja yrityksesi toimii kaikin puolin joustavasti.

Oletko valmis organisaatiosi digitaaliseen muutokseen? Aloitetaan.

Asiakaskokemus

Jos vanhentuneet liiketoimintaprosessit rajoittavat asiakkaiden toimintamahdollisuuksia, asiakkaan kokemus organisaatiosi kanssa on vaikea, työläs ja joustamaton. Varmista asiakkaillesi saumaton ja yhteneväinen asiakaspolku, joka silottaa tietä onnistuneelle pitkäaikaiselle suhteelle.

Laadukasta toimintaa

Kuvittele, kuinka yrityksesi toimii, kun infrastruktuuri on nykyaikainen, data integroidaan saumattomasti eri järjestelmiin, prosesseissa ei tarvita paperilomakkeita ja asiakkaiden kanssa viestitään ennakoivasti. Työntekijät voivat palvella asiakkaita papereiden siirtelyn sijaan, ja käsittelyajat lyhenevät ja kustannukset pienenevät huomattavasti.

Riskit ja vaatimustenmukaisuus

Eri aloja koskevat määräykset lisääntyvät räjähdysmäisesti. Siksi vaatimusten noudattamisesta tulee yhä kalliimpaa erityisesti tiukasti säännellyillä aloilla, kuten pankki- ja vakuutustoiminnassa sekä julkisella sektorilla. Vähennä vaatimusten noudattamisesta aiheutuvaa työtaakkaa, käytä riskienhallinnan hyödyt eduksesi ja tehosta yrityksesi toimintaa teknologialla, joka mahdollistaa joustavat, sääntöihin pohjautuvat työnkulut, jotka mukautuvat nopeasti ja helposti muuttuviin määräyksiin ja päivityksiin.

Case huoltopalveluyritys

Lue lisää >

Erottaudu asiakaskokemuksella

Asiakaskokemus nopeuttaa digitaalista muutosta.
Katso video.