Parempaa palvelua mobiileilla tunnistautumis- ja viestintäratkaisuilla

Digitalisaation ulkokehä asiakaskokemuksen kompastuskivenä? Parempaa palvelua mobiileilla tunnistautumis- ja viestintäratkaisuilla

Yksi digitalisaation keskeisimmistä ulkoisista tavoitteista on tehdä asiakkaan matka mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi. Ja koska asiakkaan digitaalinen matka tapahtuu yhä useammin ja laajemmin mobiilissa, on tämä hyvä huomioida heti alusta lähtien.

Monissa liiketoiminnoissa asiakkaan kanssa käytävän matkan varrella on kuitenkin vaiheita, joissa asiakkaalta vaaditaan luottamuksellista tietoa tai asiakkaalle halutaan toimittaa luottamuksellista tietoa. Näiden vaiheiden tulee olla myös jäljitettävissä.

Hyvän, sujuvan ja turvallisen asiakaskokemuksen varmistaminen näissä digitaalisissa kohtaamisissa vaatii toimivia ja monikanavaisia ratkaisuja – mobiilissa ja verkossa. Hyvää ja sujuvaa ei kuitenkaan ole tietojen syöttäminen käsin kännykän ruudulle, siihen vaaditaan hieman enemmän.

Digitalisaation ulkokehä – toimivat mobiiliratkaisut voivat yllättää positiivisesti

Käytännössä puhutaan siis digitalisaation ulkokehän ratkaisuista. Turvaratkaisuista, jotka pitävät asiattomat ulkopuolella. Kanavista ja tavoista, joilla asiakas viestii sekä asioi. Lokista, jonne tallennetaan asiakkaan kanssa käyty dokumenttien vaihto. Mobiilisti.

Hyvä käyttökokemus taas tarkoittaa mobiililaitteiden ominaisuuksien täyttä hyödyntämistä. Kukaan ei pidä kaavakkeiden täyttämistä hyvänä palvelukokemuksena. Kukaan ei halua täyttää tietojaan uudestaan, vaihtaessaan asiointikanavaa. Mutta mitä, jos tiedot voisikin syöttää ottamalla kännykällä kuva ajokortista? Mitä jos tiedot ovat suoraan käytettävissä kaikissa kanavissa?

Tällöin voidaan puhua hyvästä asiakaskokemuksesta. Heitetään päälle vielä sähköiset allekirjoitukset, kasvontunnistukseen perustuvat kirjautumiset ja asiakkaan itse valitsemat viestintäkanavat. Nyt puhutaan jo erinomaisesta kokemuksesta.

Mutta mihin niitä käytetään?

Kofax Mobility & Engagement -ratkaisujen merkitys korostuu kaikissa liiketoiminnoissa ja prosesseissa, joissa dokumentaation merkitys on suuri, käyttäjät haluavat monikanavaista sekä paikkariippumatonta palvelua ja joissa asiakas- tai käyttäjäkokemuksella on suuri painoarvo.

Tämä voi olla sisäinen prosessi, kuten liikkuvan työn työnohjaus esimerkiksi siivous-, huolto- tai asennustyötä tekevissä yrityksissä.

Se voi olla myös mikä tahansa liiketoiminta, johon liittyy paljon dokumentaatiota tai digitaalisia palveluita, joihin tarvitaan vahva tunnistautuminen. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisesta ovat finanssi- ja vakuutusala sekä energia-ala ja mobiilioperaattorit.

Mutta yhtä lailla niiden merkitys korostuu kaikessa liiketoiminnassa, johon liittyy paljon luovutusta ja dokumentaatiota, kuten esim. valmistavassa teollisuudessa, logistiikka-alalla, huoltotyössä ja julkisella sektorilla.

Hyvä asiakaskokemus kruunaa onnistuneen digitalisaation

Digitalisaatiossa on kyse asiakaskokemuksen ja asiakkaan matkan parantamisesta datan avulla. Tämä tarkoittaa datan hyödyntämistä, mutta myöskään datan keruuseen ja luovuttamiseen liittyvää asiakaskokemusta ei ole syytä unohtaa.

Se voi muodostaa tärkeän osan älykkään automaation kokonaisuudesta, sillä kyse on ennen kaikkea digitalisaation ulkokehästä: asiakaskokemuksesta. Dokumentaatio, sopimusten käsittely ja tunnistautuminen ovat lähes aina digitaalisen asiakaskokemuksen ikäväksi miellettyjä osia – mitä jos tässä voisikin yllättää asiakkaan helppoudella?

Hyvin rakennetut mobiliteettiratkaisut voivat se olla piste i:n päällä, joka nostaa digitalisaatioprojektinne tavanomaisesta erinomaiseksi. Yhdessä ohjelmistorobotiikan, dokumenttien automaattisen tunnistamisen, prosessiorkestroinnin ja tekemisen jatkuvan parantamisen kanssa ne mahdollistavat liiketoimintanne älykkään automaation.