Miksi hyperautomaatiosta puhutaan juuri nyt?

Olemme automatisoineet tuhansia prosesseja, joilla säästetään työntekijöiden aikaa ja vapautetaan heidät tuottavampaan tekemiseen ohjelmistorobotiikan avulla. Prosesseilla on parannettu laatua, vähennetty virheitä ja kasvatettu asiakastyytyväisyyttä. Kuitenkin ohjelmistorobotiikan heikkoutena on juuri ihmisten vapaamuotoisten pyyntöjen ymmärtäminen ja mm. sääntöpohjaisuus.

Ohjelmistorobotiikka (RPA) on yksinään tullut ”tiensä päähän” liiketoiminnan automatisoinnissa. Prosesseja on automatisoitu jo yli 30 vuotta ja robotiikan tarjoamat ratkaisut ovat lähinnä pika-apua, koska robottien rajoitteet ilmentyvät nimenomaan liiketoiminnan tarvitseman datan monimuotoisuuden ymmärtämisessä.

Ohjelmistorobotiikka automatisoi ihmisen toimia ja prosessiautomaatioalustat taas kykenevät automatisoimaan itse prosessin suoraan eri liiketoimintajärjestelmien päällä (workflow automation). Hyperautomaatio yhdistää ohjelmistorobotiikan ja työnkulkujen automaation tuomalla mukaan tekoälyn. Tähän on helppo lisätä liiketoiminnan KPT-mittareita, joilla todennetaan hyperautomaation mitattavat hyödyt liiketoiminnalle.

Hyperautomaatio ei ole pelkästään uusi hype-termi, vaan jatkumo työn ja prosessien automatisoinnin kehitykselle laajemmassa mittakaavassa. Siinä yhdistyy useita rinnakkaisia toimintoja osana laajempaa kokonaisuutta. Ei siis ihme, että tutkimuslaitos Gartner ennusti hyperautomaatiosta teknologiatrendiä numero 1 vuonna 2020.

Varsin poikkeuksellinen vuosi (2020) on lisännyt etätöiden määrää ja kasvattanut yritysten tarvetta investoida juuri digitalisaatioon. Yhä enemmän on kasvavaa tarvetta digitalisoida ja automatisoida liiketoiminnalle kriittisiä prosesseja tehokkaasti, eikä tähän riitä pelkkä ohjelmistorobotiikka. Hyperautomaation avulla löydät, digitalisoit ja automatisoit prosessit alusta loppuun, kunhan on selkeä ymmärrys tehtävästä työstä. Hyperautomaation keskiössä onkin juuri ymmärtää mitä ja miksi työtä tehdään, jotta automaatioilla saavutetaan merkittävää hyötyä.

Mikko Kiurunen 

>>Yhteystiedot

Tarjoamme Hyperautomaatiota palveluna. >>Tutustu.

Ota yhteyttä

Form 432224360 to be rendered here.