Keskity olennaiseen – kouluta itsellesi robottiassistentti

Työnkuvat ja vastuut rönsyilevät digiaikana. Ihmiset käyttävät työssään useita ohjelmistoja ja tietoa vastaanotetaan monista kanavista. Tämän seurauksena keskittymiskyky hajautuu laajalle alueelle ja työaikaa kuluu hitaaseen tiedon syöttämiseen eri ohjelmistoihin. Samalla työn ydinvastuut uhkaavat jäädä prosessin jalkoihin.

Mitä, jos osan näistä rönsyistä voisikin delegoida henkilökohtaiselle assistentille? Robotille, jonka jokainen käyttäjä voi kouluttaa itse.

Pohditaan hetki esimerkiksi LVI-komponentteja maahantuovan yrityksen asiakasrajapinnassa työskentelevää ihmistä:

Hänen tehtäviinsä kuuluu tilausten käsittely ja asiakkaiden neuvominen tuotevalikoimaan sekä ostamiseen liittyen.

Työaika kuluu pitkälti tilausten käsittelyyn, sillä ne tulevat usein rakenteettomassa muodossa, tyypillisesti sähköpostissa. Koska sähköpostiviestit eivät ole vakiomuotoisia, pitää jokainen lukea huolellisesti ja tilattavat tuotteet, kappalemäärät sekä tilausviitteet pitää löytää ja syöttää tilausjärjestelmään käsityönä.

Tämä vie paljon aikaa. Aikaa, jonka voisi käyttää asiakkaiden palvelemiseen.

Saisiko olla henkilökohtainen robotti?

Mitä, jos tätä voitaisiinkin helpottaa robotilla, jonka työntekijä voi vieläpä itse kouluttaa?

Työntekijä maalaa tilaussähköpostin sisältämästä tekstistä relevantit kohdat: Tuotenumerot, kappalemäärät ja tilausviitteen. Tämän jälkeen hän osoittaa hiirellä robotille, mihin kenttiin kyseiset tiedot syötetään tilausjärjestelmässä.

Pian robotti hoitaakin manuaaliset työnvaiheet täysin itsenäisesti ja ihminen voi keskittyä asiakkaiden auttamiseen.

Ei Sci-Fiä, vaan mahdollistaa toteuttaa jo nyt

Tätä kutsutaan hyperautomaatioksi ja esimerkiksi ylläkuvatun robotin toteuttaminen on mahdollista hyödyntämällä Kofax Intelligent Automation -ratkaisua, jossahyperautomaation käyttöönottoon ei tarvita mittavaa ja kallista IT-projektia. Kenenkään ei tarvitse kirjoittaa riviäkään koodia, vaan käyttäjä itse kouluttaa assistenttinsa ohjelman käyttöliittymän kautta.

Miten Kofax IA toimii?

Kofaxin ratkaisu hyödyntää sisäistä tekoälyä, jonka avulla robotti:

Oppii ”lukemaan” rakenteetonta dataa kontekstiin perustuen (CDA): Tämä tarkoittaa, että se oppii asiayhteyksien perusteella tunnistamaan relevantit tiedot rakenteettomasta datasta, kuten sähköposteista tai niiden liitetiedostoista.

Oppii syöttämään tunnistamansa datan eteenpäin (RPA): Tämä on lähempänä perinteistä ohjelmistorobotiikkaa, jonka avulla automatisoidaan prosessin vaihe (tai vaiheita, jolloin puhutaan lisäksi prosessinhallinnasta; Process Orchestration).

Poikkeuksellisen Kofaxin ratkaisusta tekee sen käytön helppous. Kofaxin ratkaisussa ei tarvita koodausta, eikä valtavaa määrää dataa.

Käyttäjä opettaa robotille, mitä tietoa sen tulee etsiä rakenteettomasta datasta ja mitä tuolle datalle tulee tehdä. Robotti pääsee alkuun jo muutamalla opetuskerralla. Sen jälkeen robotti toistaa oppimaansa, kunnes vastaan tulee tilanne, jossa se ei tiedä, mitä tehdä. Tällöin se pysähtyy ja pyytää käyttäjältä opastusta. Opastuksen jälkeen robotti jatkaa aiempaa viisaampana.

Ja näin käytössäsi on hyperautomaatiolla rakennettu henkilökohtainen assistentti.

Ota yhteyttä!

Mikko Kiurunen
040 832 5770
Mikko.Kiurunen@lekab.com

>>Yhteystiedot