Case Ilmarinen

Pankit ja vakuutus – Case Ilmarinen

Lähtökohta

Pankki- ja vakuutustoimialat ovat perinteisesti olleet hyvin dokumenttipohjaisia toimialoja. Dokumentteja liikkuu edestakaisin kaikissa mahdollisissa kanavissa internetistä kirjepostiin. Isojen tietomäärien ollessa liikkeellä omien ja yhteistyökumppanien järjestelmien välillä niiden tunnistaminen on tärkeää ja oikeiden tietojen poiminta ja siirtäminen ERP-järjestelmiin vaatii paljon työtä.

Ratkaisu

RPA- ja CDA-ratkaisut helpottavat prosessin hallintaa. Nämä auttavat dokumenttien luokittelussa, käsittelyssä ja tallennuksessa. Hyväksyntäkäsittely tapahtuu ihmisen toimesta, kun taas asiakkaiden informointi (email, posti, yms.) tapahtuu osin älykkään automaation avulla.

Hyödyt

  • Nopeampi- ja tehokkaampi käsittelyaika
  • Lisää työn mielekkyyttä
  • Kustannussäästöt
  • Tyytyväisempi asiakas