Ohjelmistorobotiikka ja kognitiivinen dokumentaation analysointi

Ohjelmistorobotiikka ja kognitiivinen dokumentaation analysointi

Älykkäässä automaatiossa käytetään ohjelmistorobotiikkaa (Robotic Process Automation, RPA), kognitiivista dokumentaationanalysointia (Cognitive Document Automation, CDA) ja liiketoimintaprosessien orkestrointia. Niillä pyritään saavuttamaan organisaation tehokkuus-, vaatimustenmukaisuus-, tuotto- ja asiakastavoitteet.

Ohjelmistorobotiikka ja kognitiivinen dokumentaationanalysointi: parempia tuloksia yhdessä

Ohjelmistorobotiikka ja kognitiivinen dokumentaationanalysointi toimivat hyvin yhdessä, kun käytetään tekoälyä ja ohjelmistorobotteja manuaalisten prosessien automatisointiin:

 • Ohjelmistorobotiikka automatisoi toistuvat manuaaliset tehtävät, joissa käytetään verkkosivustoja ja sovelluksia, haetaan vastauksia ja siirretään tietoa järjestelmien välillä. Kyse on toistuvasta ”käsityöstä”, kun käsitellään sähköisiä tietoja.
 • Kognitiivinen dokumentaationanalysointi automatisoi dokumenteissa ja sähköpostiviesteissä olevien jäsentämättömien tietojen käsittelyn. Kyse on älyä vaativasta päättelytyöstä, kun pyritään ymmärtämään, mistä dokumenteissa tai sähköpostiviesteissä on kyse, mitä tietoja ne sisältävät ja mitä niillä tehdään.

Oikein sovellettuna kognitiivinen dokumentaationanalysointi parantaa tiedon näkyvyyttä, pienentää dokumenttien käsittelykustannuksia, lisää tuottavuutta, nopeuttaa prosesseja, parantaa datan laatua ja vähentää virheiden määrää, varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja parantaa asiakkaiden osallistumista ja reagointia.

Esimerkkejä dokumenteista, joiden käsittelyssä voidaan hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa ja kognitiivista dokumentaationanalysointia:

 • Hakemuslomakkeet
 • Verolomakkeet
 • Vakuutuskorvaushakemukset
 • Asuntolainapaketit
 • Asiakassuhteen aloittamiseen liittyvät asiakirjat
 • Liitedokumentit
 • Laskut
 • Tarjoukset
 • Tilaukset
 • Ostomääräykset
 • Sopimukset
 • Kuljetusasiakirjat