Kofax menestyi Gartnerin RPA-tutkimuksessa

Kofax menestyi Gartnerin RPA tutkimuksessa – mitä se tarkoittaa Derobian asiakkaille?

Maailman tärkeimpiin ICT-alan tutkimusorganisaatioihin lukeutuva Gartner on todennut ohjelmistorobotiikan (RPA) olevan maailman nopeitten kasvava ohjelmistotrendi. Eikä ihmekään, sillä paljon puhuttu ja kauan povattu digitalisaatio koskettaa jo lähes kaikkien organisaatioiden ja yksilöiden arkea. Kaikki haluavat osallistua digitalisaatioon ja se tarkoittaa organisaatioiden prosessien tehostamista ja datan saamista laajempaan hyötykäyttöön.

Robotteja on kuitenkin moneen lähtöön, jonka vuoksi Gartner tutki ja laittoi järjestykseen markkinoilla olevien ratkaisujen ominaisuudet ja niiden suoriutumisen käyttötesteissä.

Tässä blogissa haluan referoida tutkimusta lyhyesti Derobian käyttämän Kofaxin osalta. Miten Kofaxin ominaisuudet vertautuvat muihin markkinajohtajiin, entä miten se suoriutui tutkijoiden testikäytössä?

Sanalla sanoen: hyvin.

Kofax on ominaisuuksiltaan markkinan vahvimpia ja monipuolisimpia ratkaisuja

Moderneista ohjelmistorobotiikan ratkaisuista löytyvät ominaisuudet rankattiin kolmeen kategoriaan:

  • Pakolliset: Automaation kehittäminen, integraatio-ominaisuudet sekä koottu hallintonäkymä tuli löytyä kaikista testattavista ohjelmistoista
  • Kriittiset: Sisällytetyt komponentti- ja skripti kirjastot, turvallisuustoiminnot, kyky kestää ja selvitä virheistä sekä kyvykkyys tunnistaa tehtyjen muutosten vaikutukset ovat kriittisiä ominaisuuksia ohjelmistorobotin toimivuuden kannalta
  • Sivuavat: Ne ominaisuudet, jotka eivät suoraan ole osa ohjelmistorobotiikkaa, mutta liittyvät läheisesti siihen ja joilla voi olla suuri merkitys robottien toimintaan. Tällaisia ovat tekoäly sekä koneoppiminen (AI / ML), luonnollisen kielen käsittely (NLP), prosessiautomaatio sekä tekstin tunnistaminen eri lähteistä (OCR)

Näistä erityisesti sivuavilla ominaisuuksilla on suuri merkitys sille, miten hyvin ratkaisu soveltuu erilaisiin automaatiotarpeisiin ja miten hyvin se skaalautuu eri kokoisiin tarpeisiin. Ja näissä Kofax pärjäsikin erityisen hyvin. OCR:stä Kofax sai täydet 5/5 pisteet, ja 4,5/5 tekoälystä, koneoppimisesta sekä luonnollisen kielen käsittelystä.

Kaiken kaikkiaan Kofax oli ominaisuuksiltaan kymmenen parhaan joukossa yhdeksässä kymmenestä kategoriasta.

Kofax suoriutui kolmen parhaan joukkoon kaikissa käyttötesteissä

Tutkimuksessa haluttiin lisäksi selvittää kokonaisratkaisun soveltuvuutta erilaisiin tosielämän tarpeisiin testaamalla sen suoriutumista kolmessa eri käyttötestissä.

Nämä skenaariot olivat:

  • Käyttöliittymän kautta tapahtuva integraatio (Integration via UI) – tällä tarkoitetaan ”valvomattoman” robotin tekemää datan siirtelyä sovellusten välillä
  • Ison mittakaavan datamigraatio (Large-scale data migration) – tällä tarkoitetaan useista eri komponenteista muodostuvan datan siirtelyä sovellusten välillä. Tätä hyödynnetään usein myös API-rajapinnan kaltaisen ratkaisun luomiseen sellaisiin Legacy-sovelluksiin, joissa ei valmista rajapintaa ole
  • Tietotyölaisten lisääminen tai voimaannuttaminen (Augment Knowledge Workers) – tietotyöläisten voimaannuttaminen siten, ettei heidän aikansa kulu rutiininomaiseen työhön, vaan he saavat aikaa sekä työkalut tehdä merkityksellisempää ja ajattelua vaativaa työtä

Näissä kaikissa testiskenaarioissa Kofaxin ratkaisu oli kolmen parhaan joukossa.

Mitä tämä tarkoittaa Derobian asiakkaille?

Sinänsähän Derobian asiakkaiden näkökulmasta se, millä ratkaisut rakennetaan ei välttämättä ole olennaista, jos ratkaisu itsessään vastaa käsillä olleeseen haasteeseen. Mutta ei se myöskään täysin merkityksetöntä ole.

Olemme varsin tyytyväisiä Kofaxin testimenestykseen, sillä se antaa meille vahvistuksen siitä, että olemme valinneet kumppaniksemme ratkaisun, jolla rakennetaan aidosti älykästä automaatiota ja digitalisoidaan liiketoimintaa. Tämän ovat toki vahvistaneet aiemmin jo asiakkaammekin.

Kofaxin, ja myös meidän, ideologiassa ohjelmistorobotiikka hypeterminä ei ole yksin se ratkaisu, jolla liiketoiminnan digitalisaatiotarpeita skaalautuvasti rakennetaan. Se on kriittinen osa älykästä automaatiota, mutta kokonaisuus ratkaisee. Tämän osoittaa myös Gartnerin tutkimus.