Intelligent Automation – huomisen organisaatiota rakentamassa

Kofax Intelligent Automation – huomisen organisaatiota rakentamassa

Asiakkaiden nopeasti muuttuvat odotukset haastavat yritykset tarjoamaan nopeampia, joustavampia ja käyttäjäystävällisempiä palveluita. Mobiilikäyttöisyyteen ja nopeaan toimintaan tottuneet käyttäjät odottavat samaa kaikilta – oli kyse Amazonista tai logistiikka-alan terminaalipalveluista.

Toimivia digitaalisia palveluita ei kuitenkaan kyetä tarjoamaan, mikäli yrityksen sisäiset prosessit vaativat edelleen paljon manuaalityötä. Kaunis ja käyttäjäystävällinen sovellus ei riitä, jos taustaprosessit eivät toimi automaattisesti.

Missä ongelma piilee ja miten se ratkaistaan?

Digitalisaation kaksi ulottuvuutta: asiakkaalle näkyvä ja organisaation sisäinen

Jos digitalisaatioprojektissa on hoidettu vain asiakkaalle näkyvä ulkopiha, voi organisaation sisäisistä prosesseista muodostuvan sisäpihan heitteillejättö johtaa liiketoiminnan ongelmien lisäksi työntekijöiden ylikuormitukseen. Eri toimintoihin siiloutuneen datan käsittelyyn liittyy suuri määrä käsin tehtäviä työvaiheita, ja käyttäjiltä odotetaan kykyä hallita useita järjestelmiä.

Joitain manuaalisia työvaiheita on kenties saatu poistettua vaihtamalla vanhoja työkaluja uusiin. Mutta uusista ja vanhoista järjestelmistä muodostuvaan kokonaisuuteen syntyy hydran lailla uusia haasteita aina vaatimusten muuttuessa.

Kuten tuon myyttisen pedon, on myös tämän haasteen kaatamiseen olemassa keinot. Ja tässäkin tapauksessa ne perustuvat kokonaisvaltaiseen lähestymiseen.

Pintaa syvemmältä – ongelman juurisyyt esiin

Datan kerääminen, yhdistäminen ja hyödyntäminen asiakkaan palvelemiseksi on digitalisaation kovaa ydintä. Asiakkaan käyttökokemusta unohtamatta. Datan aikakaudella syntyneelle yritykselle tämä on itsestäänselvyys ja yrityksen digitaalinen pohja on rakennettu tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen.

Valtaosa tämän päivän yrityksistä omaa kuitenkin pitemmän historian. Tuon historian saatossa yrityksen eri toiminnot ovat usein muodostuneet omiksi siiloikseen, joilla on omat tavoitteensa ja omat työkalunsa. Nämä eivät ole välttämättä aina linjassa liiketoiminnan kokonaistavoitteiden kanssa.

Nyt eri funktioiden tai liiketoimintojen välisiä seiniä halutaan kuitenkin purkaa ja liiketoimintaa halutaan yhtenäistää asiakasta palvelevaksi yhtenäiseksi rintamaksi. Tällöin digitalisaation haasteiksi muodostuvat mm. seuraavat asiat:

  • Mahdollisuuksia on paljon, mutta niiden tunnistaminen organisaation sisältä voi olla vaikeaa
  • Datan, prosessien, järjestelmien ja ihmisten yhdistäminen hyvin voidelluksi koneeksi voi muutoksena tuntua niin massiiviselta, että pelkän aloituspisteen tunnistaminen on vaikeaa

Älykkäässä automaatiossa on kyse kokonaisuuden huomioimisesta

Derobian käyttämä ja Gartnerin tutkimuksissakin menestynyt Kofax Intelligent Automation Platform perustuu siihen ajatukseen, että sen erilliset toiminnot toimivat välittäjäaineina yrityksen datan, järjestelmien, ohjelmistorobottien, prosessien ja ihmisten välillä.

Näistä osa-alueista muodostuu joustava alusta, jonka avulla kyetään luomaan ratkaisut minkä tahansa monimutkaisen kokonaisuuden automatisointiin.

Kofax Intelligent Automation Platform muodostuu seuraavista toiminnoista:

RPA: Ohjelmistorobotit, jotka voidaan valjastaa hoitamaan rutiininomaiset, toistuvat ja volyymiltaan suuret työtehtävät, joissa dataa syötetään tai siirrellään paikasta toiseen. Lue lisää Kofaxin RPA ratkaisuista.

CDA: Automaattinen dokumenttien tunnistaminen mahdollistaa missä tahansa muodossa olevan raakadatan jäsentelyn ja ymmärtämisen. Oli kyse kuvista, PDF:stä, paperisista tositteista tai sähköposteista. Lue lisää Kofaxin CDA ratkaisuista.

Prosessinhallinta: Työkalu kokonaisuuden hallitsemiseen, jonka avulla voi ohjata prosesseja, erilaisia toimenpiteitä, ihmisiä, robotteja, käytäntöjä ja systeemejä. Lue lisää Kofaxin Process Orchestration ratkaisuista.

Mobiliteetti: Turvalliset ja tehokkaat viestintä- ja datan syöttämisratkaisut käyttäjärajapintaan. Käyttökokemuksen parantaminen perustuen helppoon datan syöttöön, kasvojen tunnistamiseen, e-allekirjoituksiin sekä tarpeen mukaan muodostettuihin viestintäratkaisuihin. Lue lisää Kofaxin Mobility and Engagement ratkaisuista.

Analytiikka: Digitalisaatiossa ja organisaation toiminnan kehittämisessä on kyse jatkuvasta tekemisestä, ei yksittäisestä toimenpiteestä. Jatkuva kehittäminen vaatii prosessien onnistumisten sekä puutteiden tunnistamista ja analysointia. Lue lisää Kofaxin Advanced Analytics ratkaisuista.

Parempi huominen älykkään automaation avulla

Digitalisaatio voi mahdollisuuden lisäksi näyttäytyä yrityksille ja yksilöille ahdistavana sekä loputtomana taisteluna. Kyse on kuitenkin suuresta murroksesta, johon väistämättä liittyy kasvukipuja. Eikä huoleen ole syytä, sillä apua on tarjolla.

Elefantti syödään pala kerrallaan, samoin digitalisaation muodostamiin haasteisiin vastataan prosessi kerrallaan. Tärkeä on kuitenkin huomioida kokonaisuus alusta asti, jotta tänään tehtäisiin huomisen kannalta oikeat valinnat.

Älykäs automaatio mahdollistaa senkin ihmeen, että huomisen organisaatio voidaan rakentaa jo tänään.