Huoltopalvelut

Kaikilla palvelualoilla asiakaskokemus ja sen parantaminen on prioriteetti, eivätkä huoltopalvelut ole tästä poikkeus. Asiakkaat toivovat tulevansa palvelluiksi joustavasti ja nopeasti. He haluavat, että palvelupyyntöjä kyetään toimittamaan heille parhaiten sopivalla tavalla ja että niihin reagoidaan nopeasti.  

Tämän lisäksi huoltopalveluita koskettaa usein erilaiset back-office -haasteet, esim. laskutukseen liittyenDokumentteja joudutaan noutamaan sekä yhdistelemään eri paikoista, joka aiheuttaa usein käsin tehtävää työtä ja epäselviä prosesseja. 

Älykkään automaation avulla kyetään tarjoamaan laskutus- ja loppuasiakkaille sujuvaa sekä läpinäkyvää kokonaisuutta, joka alkaa joustavasta tiketöinnistä, jatkuu nopealla palvelulla ja päättyy läpinäkyvään laskutukseen. Samalla älykkään automaation avulla kyetään avaamaan back-officen solmukohtia, helpottamaan työntekijöiden elämää sekä luomaan liiketoiminnan kannalta tehokkaimmat prosessit. 

Älykkään automaation avulla tarjoamme keinot tehdä huoltopalveluyrityksen toiminnasta entistä suoraviivaisempaa, tehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää.