Automaattinen dokumenttien tunnistus CDA poistaa tiedonkulun pullonkauloja

Automaattinen dokumenttien tunnistus CDA poistaa tiedonkulun pullonkauloja – miten sinä hyötyisit siitä?

Dataa on vaikka lampaat söis – se vain on sillisalaattia

Elämme digitaalisen murroksen aikaa, johon liittyy ennennäkemättömien hyötyjen lisäksi monenlaisia kasvukipuja. Yksi konkreettisimmista kipua aiheuttavista tekijöistä on eri paikkoihin kertyvä rakenteeton data.

Rakenteeton data tarkoittaa tietoa, joka on paperilla, sähköposteissa, kuvatiedostoissa, PDF:issä, kaavakkeissa, tietokannoissa, verkkosivuilla, Excel-taulukoissa ja muissa ennalta määrittämättömissä muodoissa. Rakenteettoman datan käsittely muodostaa melkoisen haasteen ja pullonkaulan tietovirtojen kulkemiselle ja sen myötä prosessien sujuvoittamiselle. Eli tietoa on periaatteessa olemassa vähintäänkin riittävästi, mutta se on vaikeasti ja työläästi hyödynnettävissä.

Automaattinen tiedontunnistus (CDA) järjestelee sillisalaatista kauniin sushilautasen

Aiemmin tätä tietoa on tulkittu ja siirrelty paikasta toiseen ihmiskäsin. Ohjelmistorobotiikan (RPA) avulla kyetään hoitamaan ihmisen aiemmin tekemä siirtelytyö, ja automaattinen tiedontunnistus (CDA) taas vastaa tulkinnan tarpeeseen.

CDA kykenee tunnistamaan sekä luokittelemaan sekalaisen datan kaikista edellä mainituista lähteistä, minkä jälkeen ohjelmistorobotti  voi siirtää tämän datan hyötykäyttöön eri järjestelmiin.

Vertauskuvallisesti alun perin sillisalaattina eri tarjoiluastioilla maannut data tunnistetaan ja asetellaan kauniisiin riveihin samalle astialle aivan kuin sushipalat, ja tarjoilijarobotti voi siirtää ne sitten puikoilla lautaselle kunkin aterioijan maun mukaisiksi annoksiksi.

CDA:n käyttömahdollisuuksilla ei ole juurikaan rajoja

Kun robotiikkaa tehostetaan CDA-työkalulla, ei datalähteille siis tarvitse välttämättä koskaan asettaa ennalta määritettyä muotoa, vaan datalähde voi olla mikä tahansa.

Käyttömahdollisuudet ovat nän ollen periaatteessa rajattomat, joten suoria hyötyjä tuottavia esimerkkejä on helppo löytää:

  • CDA:n avulla voidaan tunnistaa ja toimittaa eteenpäin sähköpostiin saapuvia palvelupyyntöjä ilman manuaalista käsittelyä. Palvelupyyntöjen tunnistaminen ja luokittelu tehostuvat, mikä puolestaan antaa asiakaspalvelulle uusia mahdollisuuksia entistä paremman palvelukokemuksen luomiseen.
  • Sopimusten, laskujen ja muiden paperisten dokumenttien digitalisointi nopeutuu, kun CDA pystyy tunnistamaan ja luokittelemaan dataa luotettavasti erilaisista lähteistä.
  • Inventaarioiden tekeminen on työläs osa varastonhallintaa. Kuviin pohjautuvat inventaariot nopeuttavat tätä prosessia samalla kun lisäävät sen luotettavuutta.

Datalle rakenne – eroon pullonkauloista

Oli datan muoto ja lähde lähes mikä hyvänsä, CDA-ratkaisujen avulla kyetään tunnistamaan se ja antamaan sille systemaattinen rakenne. Näin tiedonkulun ja prosessien pullonkauloista päästään vielä tehokkaammin eroon kuin pelkkää ohjelmistorobotiikkaa käyttöön ottamalla. CDA on siten tärkeä rakennuspalikka yrityksen liiketoiminnan digitalisoinnissa osana laajempaa älykkään automaation (IA) kokonaisuutta.