Aina on varaa parantaa: analytiikan avulla yksittäistoimista jatkuvaksi kehitysprosessiksi

Tehokaskin kone voi pyöriä aina liukkaammin

Organisaation liiketoiminnan digitalisointi on jatkuva prosessi. Kun liiketoiminta on pääpiirteissään saatu digitalisoiduksi, jää sen hienosäätöön kuitenkin yleensä vielä paljon tilaa. Yrityksen tai yhteisön arki voi rakentua monesta prosessista, prosessikokonaisuudesta ja liiketoiminnosta, joten on selvää, että siitä harvoin onnistutaan rakentamaan kertaheitolla täydellisesti rasvattua, automaattisesti rullaavaa konetta.

Pullonkaulojen paikantaminen ja kehityksen suunnittelu voi kuitenkin olla haasteellista ilman asianmukaisia analytiikkatyökaluja. Onneksi sellaisia kuitenkin on tarjolla.

Edistyneillä analytiikkatyökaluilla kiinni kehityskohteiden ytimeen

Kofax Advanced Analytics -työkaluilla kyetään luomaan kattavia ja luotettavia analyyseja prosessien tehokkuudesta ja toimivuudesta. Niiden tarjoama läpinäkyvyys ja prosessien yksityiskohtainen analysointimahdollisuus helpottavat tekemään parannuksia prosesseihin ja lähestymään tavoitetta kitkattomasti rullaavasta ”bisneskoneesta”.

Prosessimonitorointi auttaa näkemään, mitä tapahtuu reaaliajassa. Prosessianalyysi taas tunnistaa pullonkaulat, tehottomuudet ja muut kehityskohteet. Tätä analyysitietoa voidaan kääntää konkreettisiksi hyödyiksi monien liiketoiminnan osien kehittämisessä, kuten:

  • Prosessien ongelmakohtien tunnistaminen ja eliminoiminen
  • Operatiivisen toiminnan kehittäminen
  • Parempi asiakaskommunikaatio
  • Parempi asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys

Kofax Insight on esimerkki prosessianalyysityökalusta, joka tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia seurata ja analysoida liiketoimintaprosesseja niiden optimoimiseksi. Kofax Insight integroi prosessiseurannan, rikastetun datan ja analytiikan yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisratkaisuksi ja auttaa organisaatioita analysoimaan liiketoimintaprosessejaan ja saamaan niistä selkeän, asiakaslähtöisen ymmärryksen.

Osa sujuvasti rullaavaa kokonaisuutta digitalisaation tiellä

Älykäs automaatio (IA) on monista osa-alueista muodostuva liiketoiminnan digitalisointiin tähtäävä kokonaisuus: siihen sisältyy robotiikkaa (RPA), automaattista dokumentintunnistusta (CDA), prosessiorkestraatiota sekä mobiliteettia ja vuorovaikutusta hyödyntäviä työkaluja. Kofax Advanced Analytics –työkalut auttavat tämän kokonaisuuden jatkuvassa kehittämisessä koneeksi, joka rullaa aina vain liukkaammin.